Función en PHP para calcular si un DNI o un NIE son válidos